| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIV/1333/14 Rady Miasta Szczecin

z dnia 8 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin oraz miejsc, w których sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin oraz miejsc, w których sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. 2012. 1356 ze zm.) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/491/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin oraz miejsc, w których sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 852) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zakaz, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 oraz ograniczenia odległości, o których mowa w §2 ust. 3 i 4 nie dotyczą:

1) punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, pod warunkiem, że punkt sprzedaży będzie usytuowany w wyznaczonym na ten cel lokalu,

2) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. 2012. 1356 ze zm.) na terenie imprezy masowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2011 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (j.t. Dz. U. 2013. 611 ze zm.)";

2) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"Ograniczenia odległości, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 nie dotyczą punktu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych podczas organizacji imprez na otwartym powietrzu oraz imprez masowych organizowanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2011 r.(j.t. Dz. U. 2013. 611 ze zm.) pod warunkiem, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie usytuowany w wyznaczonym na ten cel miejscu".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Jan Stopyra

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »