| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LIX/759/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 12 września 2014 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5/5 o pow. 0,1172 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, nazwę ulica "Czesława Niemena".

2. Lokalizacja ulicy Czesława Niemena wykazana jest na kopii mapy ewidencyjnej, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Kazimiera Szymańska


Załącznik do Uchwały Nr LIX/759/14
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 12 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

kopia mapy ewiedencyjnej


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw dla ulic i placów będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych.

W świetle przepisów art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t.) rada gminy podejmując uchwałę w sprawie nadania nazwy dla drogi wewnętrznej zobowiązana jest uzyskać pisemna zgodę właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

Współwłaściciele działki nr 5/5 obr. nr 1 miasta Kamień Pomorski wyrazili pisemną zgodę na nadanie dla niej nazwy. Jednocześnie zaproponowali nazwę ul. Czesława Niemena.

W związku z wydzieleniem działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe zachodzi konieczność nadania nazwy dla ww. drogi wewnętrznej w celu ustalenia numeracji porządkowej dla wybudowanych oraz prognozowanych do wybudowania budynków, zlokalizowanych przy tej drodze.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na Osiedlu Fryderyka Chopina.

Rada gminy podejmując stosowna uchwałę może przyjąć propozycję właściciela drogi.

W obrębie nr 1 m. Kamień Pomorski zlokalizowane są ulice o n/w nazwach:

1) Fryderyka Chopina,

2) Ignacego Paderewskiego,

3) Władysława Reymonta,

4) Karola Szymanowskiego,

5) Wincentego Witosa,

6) Warcisława I,

7) Michała Ogińskiego,

8) 3 Maja,

9) Wspólna,

10) Henryka Wieniawskiego,

11) Pogodna,

12) Żółcińska,

13) Kwiatów polnych,

14) Brzozowa,

15) Jaśminowa,

16) Witolda Lutosławskiego,

17) Stefana Stuligrosza,

18) Piotra Czajkowskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »