reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLII/541/14 Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami), art. 135 ust. 1, 3, 3a i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się obszar ograniczonego użytkowania dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie Szczecińskim, obejmujący następujące nieruchomości:

1) działki o numerach ewidencyjnych 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 32/4, 34, 35, 38/6, 38/11, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 50, 51, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11, 72/14, 72/15, 72/16, 73/1, 73/2, 74, 85, 86, 88/3, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 90, 91, 92, 94/1, 94/2, 95, 96/1, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/12, 96/13, 96/15, 96/16, 96/17, 96/19, 96/20, 96/21, 97, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 106/3, 107, 109 położone w obrębie nr 20 miasta Stargard Szczeciński,

2) działki o numerach ewidencyjnych 3/2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/14, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7, 11/2, 12/2, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/8, 23/9, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/18, 23/19, 23/21, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 27, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 położone w obrębie nr 21 miasta Stargard Szczeciński".

2. Granice obszaru ograniczonego użytkowania zostały oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Na terenie obszaru ograniczonego użytkowania wprowadza się następujące ograniczenia:

1) zakaz przeznaczania nowych terenów pod szpitale, domy opieki społecznej oraz na cele uzdrowiskowe i rekreacyjno-wypoczynkowe,

2) zakaz zmiany sposobu użytkowania budynków w całości lub części na szpitale i domy opieki społecznej, z zastrzeżeniem pkt. 4,

3) zakaz budowy szpitali i domów opieki społecznej, z zastrzeżeniem pkt. 4,

4) na obszarze ograniczonego użytkowania dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania budynków w całości lub części na szpitale i domy opieki społecznej oraz budowę nowych szpitali i domów opieki społecznej, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących warunków technicznych budynków.

§ 3. Na terenie obszaru ograniczonego użytkowania wprowadza się następujące wymagania techniczne dotyczące budynków:

1) w nowoprojektowanych budynkach oraz w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, należy zapewnić izolacyjność przegród zewnętrznych, zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, z uwzględnieniem lokalizacji obiektu,

2) w przypadku wystąpienia przekroczeń norm hałasu w istniejących budynkach należy zastosować zabezpieczenia zapewniające właściwy klimat akustyczny w pomieszczeniach poprzez odpowiednią izolacyjności przegród zewnętrznych, zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLII/402/2006 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania terenu przyległego do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie Szczecińskim od strony ulicy Głównej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Stargardzkiego


Jacek Tomkowiak


Załącznik do Uchwały Nr XLII/541/14
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 września 2014 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama