reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/352/14 Rady Miejskiej w Stepnicy

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) i art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 260 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej w mieście Stepnica, gmina Stepnica, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 249, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica, będącej drogą wewnętrzną w rozumieniu art. 8 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi Księgę wieczystą nr KW SZ1O/00049520/5, nadaje się nazwę: Anny Jagiellonki.

2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy, o której mowa w ust.1, w sposób graficzny obrazuje załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy


Ryszard Ławicki


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/352/14
Rady Miejskiej w Stepnicy
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy nadawanie między innymi nazw ulic i placów publicznych. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntów 249, o pow. 0,2769 ha, położona w obrębie Stepnica - 1, miasto Stepnica stanowi nieruchomosć sklasyfikowaną w rejestrze grutów jako dr, będącą własnością Gminy Stepnica. Niniejsza droga nie posiada statusu drogi publicznej, a w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych stanowi drogę wewnętrzną. Przy przedmiotowej drodze zlokalizowane są nieruchomości co do których właścicele uzyskali decyzje określające warunki zabudowy. W związku z powyższym, w najbliższym czasie należy spodziewać sie zabudowania tych terenów, a co za tym idzie powstania zapotrzebowania na nadanie numeracji porządkowej. Należy zatem nadać przedmiotowej drodze nazwę ulicy, aby możliwe było prawidłowe i uporządkowane nadawanie numerów adresowych nieruchomościom. W nawiązaniu do nazw ulic w tym obszarze Stepnicy, w ramach kontynuacji nazw określających królów i królowych Polski i zważywszy, iż w przeważającej większości są to nazwy dotyczące mężczyzn proponuje się nadać nazwę ulicy - Anny Jagiellonki.

Anna Jagiellonka urodziła się 18 października 1523r., w Krakowie jako córka Króla Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego Zygmunta I Starego i jego żony Bony Sforzy ( z pochodzenia Włoszki). Do końca panowania brata - Zygmunta II Augusta nie wyszła za mąż, co po jego bezpotomnej śmierci w 1572 r. uczyniło z niej dziedziczkę rodu Jagiellonów. Panowała jako Królowa Polski od roku 1575r.. Formalnie została koronowana wspólnie z mężem Stefanem Batorym w 1576r. Anna Jagellonka zmarła w Warszawie 9 września 1596r. i została pochowana w jednej z krypt na Wawelu.


[1]] Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

[2]] Zm. poz. 843, 1446 i 1543.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama