reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/354/14 Rady Miejskiej w Stepnicy

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnocin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) i art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 260 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej w miejscowości Czarnocin, gmina Stepnica, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 29/4, użytek - dr, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi Księgę wieczystą nr KW 25935, będącej drogą wewnętrzną w rozumieniu art. 8 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), nadaje się nazwę: Sportowa.

2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy, o której mowa w ust.1, w sposób graficzny obrazuje załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy


Ryszard Ławicki


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/354/14
Rady Miejskiej w Stepnicy
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy nadawanie między innymi nazw ulic i placów publicznych. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntów 29/4, o pow. 0,1383 ha, położona w obrębie Czarnocin, gmina Stepnica stanowi nieruchomosć sklasyfikowaną w rejestrze grutów jako dr, będącą własnością Gminy Stepnica. Niniejsza droga nie posiada statusu drogi publicznej, a w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych stanowi drogę wewnętrzną. Przy przedmiotowej drodze zlokalizowane są nieruchomości co do których właścicele uzyskali decyzje określające warunki zabudowy. W związku z powyższym, w najbliższym czasie należy spodziewać sie zabudowania tych terenów, a co za tym idzie powstania zapotrzebowania na nadanie numeracji porządkowej. Należy zatem nadać przedmiotowej drodze nazwę ulicy, aby możliwe było prawidłowe i uporządkowane nadawanie numerów adresowych nieruchomościom. W związku z położeniem przedmiotowej drogi przy zespole boisk w Czarnocinie, proponuje się nadanie nazwy ulicy - Sportowa.


[1]] Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

[2]] Zm. poz. 843, 1446 i 1543.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama