| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Policach

z dnia 30 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228, 888), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/236/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2013 r., § 3 ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych".

§ 2. W załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 w dziale II ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u na żądanie dostarczającego wystawi potwierdzenie przyjęcia odpadu".

2. W załączniku nr 1 w dziale II dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

Dla odpadów przyjmowanych w PSZOK-u wprowadza się następujące limity:

1) Zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych - do 12 opon rocznie na nieruchomość

2) Odpady remontowo - rozbiórkowe - do 500 kg rocznie na nieruchomość, z zastrzeżeniem że jednorazowo można dostarczyć do 125 kg".

3. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gminie Police znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. pod adresem przy ul. Tanowskiej 8 w Policach.".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »