reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLV/383/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072 ), art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:

1) określa wysokość stawki opłaty miejscowej,

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,

3) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Opłata miejscowa wynosi 2,20 zł za każdy dzień pobytu.

2. Opłatę miejscową :

1) od dzieci i uczącej się młodzieży pobiera się w wysokości 0,47 zł za każdy dzień pobytu ,

2) od emerytów i rencistów w wysokości 1,16 zł za każdy dzień pobytu.

§ 3. 1. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Łowicz Wałecki, Drzewoszewo, Orle, Piecnik i Mirosławiec.

2. Pobór opłaty miejscowej powierza się niżej wymienionym :

1) osobom fizycznym:

a) Wanda i Tadeusz Niedźwiedź

b) Wioletta i Dariusz Woźniak

c) Alicja i Marian Woźniak

d) Cecylia i Marian Wilk

e) Ryszard Ciepielewski

f) Irena Protić

g) Jolanta Szulc

h) Grażyna Kugiel

2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej:

a) Philips Lighting Poland z siedzibą w Pile

b) Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych z siedzibą w Mirosławiu Ujskim

c) Klub Żeglarski Kliwer z siedzibą w Pile.

§ 4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej ustala się w wysokości 25 % zainkasowanej kwoty.

§ 5. 1. Inkasenci o których mowa w § 3 pkt 2, mają obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat opłaty na kwitariuszach K-103 (druk ścisłego zarachowania) , które zostaną im wydane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu pokój nr 102.

2. Opłata miejscowa pobrana przez inkasentów, płatna jest w SBL Złotów Oddział w Mirosławcu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 do dnia 10 każdego miesiąca po miesiącu, w którym zainkasowano opłatę. Osoby te przedkładają inspektorowi ds. księgowości podatkowej w Urzędzie kwitariusz K-103 z wypełnionymi i czystymi drukami przed dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy.

3. Wynagrodzenie jest płatne na wskazany przez inkasenta rachunek bankowy w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiło rozliczenie się z zainkasowanej kwoty.

4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w pkt 2, naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych, które będą potrącane z wypłacanego inkasentowi wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIV/289/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie opłaty miejscowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama