reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2013r. poz. 594 ze zm[1])), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U z 2013r. poz. 1381 ze zm.[2])) , Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 ( M.P. poz. 935) przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Trzebiatów w 2015r. obniża się z kwoty 61,37 zł za 1dt do kwoty 54,00 zł za 1dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mirosław Makarewicz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rada gminy ma prawo do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Wysokość podatku rolnego za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczonej wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy ( art. 6 ust 1 i ust.2 ustawy o podatku rolnym).

Średnia cena skupu żyta za wyżej wskazany okres jest ogłaszana przez Prezesa GUS .

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 20.10.2014r. ( M.P. poz. 935 z 23.10.2014r.) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt.

Stąd stawka podatku rolnegona 2015r. przy zastosowaniu stawki ustawowej wynosiłaby 2,5q x 61,37zł/1dt = 153,42 zł za 1ha przeliczeniowy.

W roku 2014 r. średnia cena skupu żyta ( zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą Rady Miejskiej ) została obniżona do kwoty 54,00 zł za 1 dt. ( co daje stawkę podatku rolnego 135,00 zł za 1ha przeliczeniowy) .

Przedłożony projekt uchwały zakłada pozostawienie stawki podatku rolnego na poziomie 2014roku.

Uchwały podatkowe - zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z przepisów ustawy ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - wymagają publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym z mocą obowiązującą 14 dni od dnia jej ogłoszenia w tymże publikatorze.

Stąd uchwała podatkowa dot. podatku rolnego aby mogła wejśc w życie z dniem 01.01.2015r. musi być podjęta w terminie umożliwającym jej publikację i zachowanie zasady 14 dni vacatio legis.


[1]) Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072

[2]) Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 40

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama