| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Świerzno

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm) Rada Gminy Świerzno uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej.

§ 2. Wyłącza się ze sprzedaży lokale mieszkalne:

1. znajdujące się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,

2. mieszkania socjalne.

§ 3. Przez lokal mieszkalny należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub budynek mieszkalny jednorodzinny będący własnością gminy.

§ 4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy następuje łącznie ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych, części wspólnych oraz części gruntu, przynależnego do tej nieruchomości lokalowej, niezbędnej do racjonalnego korzystania z nieruchomości.

§ 5. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Świerzno bonifikaty od ceny ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z innymi częściami składowymi nieruchomości, w tym gruntu w wysokości - 99 % wartości.

§ 6. Bonifikata określona w § 5 obowiązuje do 31 grudnia 2015 r.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXII/237/2013 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerzno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mądrecki


Uzasadnienie

Uchwała Nr II/12/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stała się konieczna ze względu na upływ terminu obowiązującej bonifikaty ujętej w poprzedniej uchwale Nr XXXII/237/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mądrecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »