| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014r. poz.379, poz.1072 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w wysokości 39.113.321,29 zł, z tego:

1) dochody bieżące 35.536.190,29 zł,

2) dochody majątkowe 3.577.131,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w wysokości41.480.996,29 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 34.100.548,29 zł,

2) wydatki majątkowe 7.380.448,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2.367.675 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów 1.629.675 zł,

2) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 12.000 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 726.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 11) w wysokości:

1) przychody 3.717.675 zł,

2) rozchody 1.350.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200.000 zł,

2) celowe w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.629.675 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.350.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości w nim określonej.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. celowe na zadania własne (załącznik nr 7) w wysokości 297.109 zł, b. celowe na pomoc innym j.s.t (załącznik nr 8) w wysokości 24.000 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (załącznik nr 9) w wysokości 6.324.433 zł, b. celowe na zadania własne (załącznik nr 10) w wysokości 53.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Zygmunt Bławzdziewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »