| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/10/14 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 23 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2014 r

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1328; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938i 1646; z 2014 r., poz. 379, 911 i 1146), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXX/254/13 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2014:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2014 o kwotę - 49.813,33 zł, Załącznik Nr 1 do Uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę - 49.813,33 zł Załącznik Nr 2 do Uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.

3. Po zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochodami w kwocie26.456.162,86zł,
w tym:

a) dochody bieżące23.664.552,75 zł;

b) dochody majątkowe2.791.610,11 zł;

2) wydatkami w kwocie29.897.896,84zł,
w tym:

a) wydatki bieżące23.702.196,55 zł;

b) wydatki majątkowe6.195.700,29 zł;

3) niedoborem w kwocie3.441.733,98 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych, kredytem i pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW.

4. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 4 Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Tychowo w 2014r. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

5. Zmienia się załącznik Nr 13 Wydatki majątkowe Gminy Tychowo realizowane w latach 2014 i kolejnych, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do Uchwały.

6. Zmienia się załącznik Nr 9 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Tychowo na rok 2014, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Kowalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY TYCHOWO
w 2014r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY TYCHOWO
realizowane w latach 2014 i kolejnych


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
Gminy Tychowo na rok 2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »