| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014r poz. 379, 1072), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o ogólną kwotę145.000,- zł w tym:

Dział

756

rozdział

75615

§

0310

o kwotę

60 000

"

756

"

75616

§

0310

"

70 000

"

801

"

80104

§

0690

"

10 000

"

801

"

80148

§

0690

"

5 000

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę253.110,- zł w tym:

Dział

020

rozdział

02095

§

0750

o kwotę

600 zł

"

400

"

40002

§

0920

"

50 zł

"

630

"

63003

§

0960

"

260 zł

"

700

"

70005

§

0750

"

12 000

"

700

"

70005

§

0970

"

50 zł

"

710

"

71035

§

0830

"

2 000

"

756

"

75601

§

0910

"

50 zł

"

756

"

75615

§

0340

"

500 zł

"

756

"

75616

§

0320

"

10 000

"

756

"

75616

§

0340

"

9 000

"

756

"

75616

§

0360

"

3 000

"

756

"

75616

§

0440

"

500 zł

"

756

"

75618

§

0490

"

6 000

"

758

"

75814

§

0920

"

6 000

"

758

"

75814

§

0970

"

186 000

"

801

"

80101

§

0690

"

600 zł

"

801

"

80101

§

0870

"

500 zł

"

801

"

80148

§

0750

"

5 000

"

854

"

85417

§

0830

"

8 000

"

900

"

90019

§

0690

"

3 000

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę108.110,- zł w tym:

Dział

750

rozdział

75023

§

4300

o kwotę

40 000

"

750

"

75023

§

4480

"

15 352

"

758

"

75818

§

4810RO

"

46 758

"

758

"

75818

§

6800

"

6 000

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Domaradzki


Uzasadnienie

Do § 1: DOCHODY - Zmniejszenia z tytułu:

Dział

756

Rozdział

75615

§0310

- podatek od nieruchomości pobierany od osób prawnych,

60 000

Dział

756

Rozdział

75616

§0310

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych,

70 000

Dział

801

Rozdział

80104

§0690

- dochody z opłat za przedszkole,

10 000

Dział

801

Rozdział

80148

§0690

- dochody z opłat za żywienie w szkole.

5 000

Do § 2: DOCHODY - Zwiększenia z tytułu:

Dział

020

Rozdział

02095

§0750

- dzierżawa obwodów łowieckich,

600 zł

Dział

400

Rozdział

40002

§0920

-odsetki od nieterminowych wpłat należności za dostarczanie wody do miejscowości Macierz,

50 zł

Dział

630

Rozdział

63003

§0960

- darowizny pieniężne,

260 zł

Dział

700

Rozdział

70005

§0750

- dochody z czynszów i dzierżawy mienia gminnego,

12 000

Dział

700

Rozdział

70005

§0970

- dochody z tyt. nadpłaconej w latach poprzednich opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

50 zł

Dział

710

Rozdział

71035

§0830

- opłaty cmentarne,

2 000

Dział

756

Rozdział

75601

§0910

- odsetki od nieterminowych płatności z tyt. karty podatkowej

50 zł

Dział

756

Rozdział

75615

§0340

- podatek od środków transportowych od osób prawnych,

500 zł

Dział

756

Rozdział

75616

§0320

- podatek rolny od osób prawnych ,

10 000

Dział

756

Rozdział

75616

§0340

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych,

9 000

Dział

756

Rozdział

75616

§0360

- podatek od spadków i darowizn,

3 000

Dział

756

Rozdział

75616

§0440

- opłata miejscowa,

500 zł

Dział

756

Rozdział

75618

§0490

- opłata adiacencka,

6 000

Dział

758

Rozdział

75814

§0920

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

6 000

Dział

758

Rozdział

75814

§0970

- zwrot podatku VAT za rok 2010,

186 000

Dział

801

Rozdział

80101

§0690

- wpływy z różnych opłat pobieranych w oświacie,

600 zł

Dział

801

Rozdział

80101

§0870

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w oświacie,

500 zł

Dział

801

Rozdział

80148

§0750

- dochody z dzierżawy stołówki szkolnej w ZS Moryń,

5 000

Dział

854

Rozdział

85417

§0830

- wpływy za usługi noclegowe w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,

8 000

Dział

900

Rozdział

90019

§0690

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

3 000

Do § 3 WYDATKI - Zwiększenia z tytułu:

Dział

750

Rozdział

75023

§4300

- zakup usług pozostałych w administracji - wynagrodzenie kancelarii prawnej (zwrot VAT),

40 000

Dział

750

Rozdział

75023

§4480

- zwiększenie planu wydatków z tyt. podatku od nieruchomości opłacanego przez Gminę Moryń

15 352

Dział

758

Rozdział

75818

§4810RO

- zwiększenie planu rezerwy ogólnej,

46 758

Dział

758

Rozdział

75818

§6800

- zwiększenie planu rezerwy inwestycyjnej.

6 000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »