| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 732 278,97zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 76 673,88zł zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 808 952,85zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie 17 508 695,30zł, w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 775 555,88 zł

- wydatkami w kwocie 18 897 915,69zł, w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 775 555,88 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 389 220,39 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Tymecki


Załącznik do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 848 699,51

- 1 732 278,97

116 420,54

90002

Gospodarka odpadami

1 848 699,51

- 1 732 278,97

116 420,54

2317

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 638 692,26

- 1 534 526,51

104 165,75

Własne

1 638 692,26

- 1 534 526,51

104 165,75

2909

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

206 561,09

- 194 306,30

12 254,79

Własne

206 561,09

- 194 306,30

12 254,79

6617

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 083,41

- 3 083,41

0,00

Własne

3 083,41

- 3 083,41

0,00

6659

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

362,75

- 362,75

0,00

Własne

362,75

- 362,75

0,00

Razem:

19 240 974,27

- 1 732 278,97

17 508 695,30


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 910 330,21

- 1 732 278,97

1 178 051,24

90002

Gospodarka odpadami

2 481 175,79

- 1 732 278,97

748 896,82

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

54 075,00

181,38

54 256,38

Własne

54 075,00

181,38

54 256,38

4300

Zakup usług pozostałych

495 600,00

76 492,50

572 092,50

Własne

495 600,00

76 492,50

572 092,50

4307

Zakup usług pozostałych

1 534 526,51

- 1 534 526,51

0,00

Własne

1 534 526,51

- 1 534 526,51

0,00

4309

Zakup usług pozostałych

270 798,80

- 270 798,80

0,00

Własne

270 798,80

- 270 798,80

0,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 083,41

- 3 083,41

0,00

Własne

3 083,41

- 3 083,41

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

544,13

- 544,13

0,00

Własne

544,13

- 544,13

0,00

Razem:

20 630 194,66

- 1 732 278,97

18 897 915,69


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 889 220,39

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 889 220,39

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:

500 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

500 000,00

Finansowanie

1 389 220,39


Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/10/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2014 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały:

a) zmniejsza się dochody i wydatki na zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Człopie" w ramach realizacji projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich"o kwotę 1 732 278,97 zł w związku
z zakończonym przetargiem na w/w zadanie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »