| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Szczecinek

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczecinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6ust.2,4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 j.t.) Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczecinek.

2. Odbiór wraz z unieszkodliwieniem odpadów komunalnych - cena za 1m3 wynosi 100,00zł,

3. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i transport do punktu zlewnego, z terenu Gminy Szczecinek - cena za 1m3 wynosi 90,00zł.

§ 2. Jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, stosuje się stawki określone w §1 ust. 2 obniżone o 20%.

§ 3. Do stawek określonych w § 1 doliczony będzie podatek VAT według obowiązującej stawki.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/124/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 marca 2012r., poz. 767).

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Wyszomirski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »