| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/20/14 Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z 2009 r. Nr 234, poz. 1570, Nr 18 poz. 97, Nr 227 poz. 1505, Nr 31 poz. 206, Nr 98 poz. 817, Nr 95 poz. 788, Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 78, poz. 513, Nr 107 poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82 poz. 451, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122 poz. 696, z 2012 r. poz. 1342, poz. 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 1491), art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117 poz. 676, Nr 232 poz. 1378) po zasięgnięciu opinii Burmistrzów: Miasta i Gminy Bobolice, Miasta i Gminy Polanów, Gminy i Miasta Sianów, Wójtów Gmin: Będzino, Biesiekierz, Manowo, Mielno, Świeszyno oraz Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego:

Nazwa i adres apteki


Telefon

Godz. pracy poniedziałek - piątek

Godz. pracy sobota

Godz. pracy niedziela i święta

1. Miasto i Gmina Bobolice

1) Apteka ogólnodostępna
Plac Zwycięstwa 8
76-020 Bobolice

94 318 73 40

9.00 - 18.00

9.00 - 15.00

nieczynne

2) Apteka ogólnodostępna "Apteka Centralna"
ul. Seligera 7
76 - 020 Bobolice

94 300 00 05

8.00 - 19.00

9.00 - 15.00

nieczynne

2. Miasto i Gmina Polanów

1) Apteka ogólnodostępna "Ku Zdrowiu"
ul. Koszalińska 1A
76-010 Polanów

94 316 99 35

8.00 - 18.00

8.00 - 14.00

nieczynne

2) Apteka ogólnodostępna
"Pod Lwem"
ul. Zamkowa 5
76-010 Polanów

94 316 99 72

8.00 - 19.00

8.00 - 14.00

nieczynne

3. Gmina i Miasto Sianów

1) Apteka ogólnodostępna
"Słoneczna"
ul. Słowackiego 1
76-004 Sianów

94 318 53 49

8.30 - 18.00

9.00 - 13.00

nieczynne

2) Apteka ogólnodostępna
"Sianowska"
ul. Łużycka 4
76-004 Sianów

94 317 11 45

8.00 - 19.00

8.00 - 15.00

nieczynne

3) Apteka ogólnodostępna
"Rodzinna"
ul. Armii Polskiej 3
76-004 Sianów

94 317 10 91

9.00 - 18.00

9.00 - 13.00

nieczynne

4) Apteka ogólnodostępna
"Aptecom"
ul. Łużycka 1
76-004 Sianów

94 341 05 70

9.00 - 20.00

9.00 - 14.00

nieczynne

4. Gmina Będzino

1) Apteka ogólnodostępna
"Aspirynka"
Będzino 18
76-037 Będzino

94 316 24 64

poniedziałek, środa, piątek
8.00 - 18.00
wtorek, czwartek
8.00 - 15.00

nieczynne

nieczynne

2) Apteka ogólnodostępna
"Kapitańska"
ul. Rzemieślnicza 4A
76-031 Mścice

94 316 59 75

9.00 - 19.00

10.15 - 14.15

nieczynne

5. Gmina Manowo

1) Apteka ogólnodostępna
"Leśna"
Rosnowo 4B
76-042 Rosnowo

94 316 41 87

13.00 - 18.00

10.00 - 14.00

nieczynne

6. Gmina Mielno

1) Apteka ogólnodostępna
"Victoria"
ul. Nadmorska 62A
76-034 Sarbinowo

94 316 57 24

8.00 -- 16.00
/8.00 - 20.00 sezon: lipiec - sierpień/

9.00 - 14.00
/9.00 - 20.00 sezon: lipiec - sierpień/

10.00 - 13.00 bez świąt
/10.00 - 19.00 sezon: lipiec, sierpień bez świąt/

2) Apteka ogólnodostępna
"Magnum I"
ul. Chrobrego 9 76-032 Mielno

94 316 64 46

8.00 - 18.00
/8.00 - 21.00 sezon: lipiec, sierpień/

9.00 - 14.00
/9.00 - 21.00 sezon: lipiec, sierpień/

nieczynne
/9.00 - 21.00 sezon: lipiec, sierpień/

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/133/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodnipomorskiego z 2012 r. poz. 1158, z 2013 r. poz. 416, z 2014 r. poz. 1185).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Zenon Dropko


Uzasadnienie

do uchwały Nr III/20/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów/burmistrzów gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

Pracę aptek na terenie Powiatu Koszalińskiego dotychczas określała uchwała Nr XVII/133/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 1158, z 2013 r. poz. 416, z 2014 r. poz. 1185).

W związku z otrzymanym pismem Aptecom sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Drzymały 3A, informującym o otwarciu nowej apteki na terenie Powiatu Koszalińskiego (w Sianowie) zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami należy zaktualizować dane dot. godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego.

Nowo otwarta apteka "Aptecom" w Sianowie, przy ul. Łużyckiej jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 20.00, w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00, w niedzielę i święta apteka jest nieczynna.

Zmieniły się również godziny otwarcia Apteki "Magnum I" w Mielnie, przy ul. Chrobrego 9, od poniedziałku do piątku z 8.30 na 8.00 oraz zaprzestała działalności apteka ogólnodostępna "Apteka Wiktorii" w Sianowie, ul. Łużycka 1.

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie, uchwałą Nr 179/570/2014, z dnia 18.11.2014 r. Okręgowej Rady Aptekarskiej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego. Projekt uzyskał również pozytywne opinie wójtów i burmistrzów Gmin Powiatu Koszalińskiego z wyjątkiem Gminy Polanów - opinia negatywna. Opinie nie są wiążące dla Rady Powiatu.

W związku z tym, że uchwała Nr XVII/133/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego była wcześniej wielokrotnie zmieniana, a wprowadzenie kolejnej jej zmiany spowodowałoby utrudnienia w posługiwaniu się tekstem uchwały, niezbędnym jest uchylenie cytowanej uchwały i podjęcie nowej.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego, jako akt prawa miejscowego podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na zasadach i w trybie ogłaszania aktów prawa miejscowego określanych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »