reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Białogard

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białogard na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 26 829 480,15 zł
z tego:

1. dochody bieżące - 25 472 682,00 zł,

2. dochody majątkowe - 1 356 798,15 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 26 829 480,15 zł,
z tego:

1. wydatki bieżące - 25 330 625,55 zł,

2. wydatki majątkowe - 1 498 854,60 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 27 000,00 zł,

2. celowe w wysokości - 73 400,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 73 400,00 zł,

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 5. 1. Ustala się dochody w wysokości - 89 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1) Ustala się wydatki w wysokości - 69 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w wysokości - 20 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. Ustala sięwydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 4)
w wysokości:

- w ramach funduszu sołeckiego - 477 355,86

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, a także udzielanych poręczeń na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000,00 zł,

§ 8. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 5) w wysokości - 322 200,00 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 6) w wysokości - 414 000,00 zł,

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na wynagrodzenia,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białogard.

Przewodniczący Rady Gminy Białogard


Kazimierz Gregorczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Gminy Białogard
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody budżetu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Gminy Białogard
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki budżetu

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gałęski

Radca prawny i Partner w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama