reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Złocieniec

Na podstawie art. 20c ust. 4 - 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria i przyznaje każdemu z kryterium wskazaną niżej liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Złocieniec:

1) pozostawanie obojga rodziców dziecka uczestniczącego w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Złocieniec, zwanego dalej "kandydatem", prawnych opiekunów lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad kandydatem, zwanych dalej "rodzicami", w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 20 punktów,

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne - 4 punkty,

3) przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny kandydata:

a) dochód do 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.), zwanej dalej " kwotą" - 17 punktów;

b) dochód od 100,01% do 120% kwoty - 16 punktów;

c) dochód od 120,01% do 140% kwoty - 15 punktów;

d) dochód od 140,01% do 160% kwoty - 14 punktów;

e) dochód od 160,01% kwoty do 180% kwoty - 13 punktów;

f) dochód od 180,01% kwoty do 200% kwoty - 12 punktów;

g) dochód od 200,01% kwoty do 220% kwoty - 11 punktów;

h) dochód od 220,01% kwoty do 240% kwoty - 10 punktów;

i) dochód od 240,01% kwoty do 260% kwoty - 9 punktów;

j) dochód od 260,01% kwoty do 280% kwoty - 8 punktów;

k) dochód od 280,01% kwoty do 300% kwoty - 7 punktów;

l) dochód od 300,01% kwoty do 320% kwoty - 6 punktów;

ł) dochód od 320,01% kwoty do 340% kwoty - 5 punktów;

m) dochód od 340,01% kwoty do 360% kwoty - 4 punkty;

n) dochód od 360,01% kwoty do 380% kwoty - 3 punkty;

o) dochód od 380,01% kwoty do 400% kwoty - 2 punkty,

p) dochód powyżej 400% kwoty - 1 punkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa
w § 1:

1) pkt 1:

a) zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego wystawione przez pracodawcę (zleceniodawcę),

b) aktualny wydruk z CEiIDG dot. rodzica z informacją, iż działalność gospodarcza nie jest zawieszona,

c) zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzica w systemie dziennym wystawione przez właściwą szkołę,

2) pkt 2 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kacianowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama