reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Rymań

z dnia 11 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w?sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Rymań i?jej jednostek podległych, z?tytułu należności pieniężnych, do których nie?stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w?spłacie tych należności, a?także wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j. z późn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. z późn. zm.), Rada Gminy Rymań uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale nr XLIX/276/10 Rady Gminy Rymań z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Rymań i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 26.11.2010r., Nr 119, poz. 2236) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 8 w ust. 1 zmienia się lit. a w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, str. 1—8),;

2) w § 8 w ust. 1 zmienia się lit. b w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, str. 9—17),;

3) w § 8 w ust. 1 zmienia się lit. c w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:

rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 190 z 28.6.2014r., str. 45—54)..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rymań.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Ekiert

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama