reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/016/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Nowowarpieńskim”

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art.4 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Nowowarpieńskim”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Każda osoba znajdująca się na miejscu wykorzystywanym do kąpieli zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.nowewarpno.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Warpnie oraz na miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie


Grzegorz Grochecki


Załącznik do Uchwały Nr III/016/2015
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

REGULAMIN

MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI NAD JEZIOREM NOWOWARPIEŃSKIM

1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest obiektem nieodpłatnym, sezonowym zarządzanym przez Gminę Nowe Warpno, zwaną dalej „Administratorem”

2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest strzeżone w godzinach 1000 – 1800, gdy jest wywieszona flaga.

3. Kolory flag oznaczają:

- biała - kąpiel dozwolona,

- czerwona - zakaz kąpieli.

- brak flagi - miejsce wykorzystywane do kąpieli jest niestrzeżone

4. Ustala się sygnały alarmowe:

- długotrwały gwizdek - opuścić natychmiast miejsce wykorzystywane do kąpieli, akcja ratownicza

5. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli,

oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

6. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych

na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

7. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej (w tym handlu obnośnego) na terenie obiektu bez pisemnej zgody administratora.

8. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.

9. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników oraz kąpać się tylko w miejscach wyznaczonych.

10. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze żółtym (lub czerwonym) z emblematem ratownik (lub WOPR). Ratownicy dyżurują w godzinach 10.00-18.00.

11. Na miejscu wyznaczonym do kąpieli zabrania się:

a) przekraczać granicy stref oznaczonych czerwonymi bojami osobom nieumiejącym pływać,

b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,

c) niszczyć urządzenia i sprzęt miejsca wykorzystywanego do kąpieli,

d) wykonywać skoki do wody, skoki tylko w wyznaczonym miejscu na własną odpowiedzialność,

e) wprowadzania psów i innych zwierząt,

f) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:

- zakłócać spokoju, popychać i wrzucać inne osoby do wody,

- wchodzić na wyznaczone stanowiska ratownicze i skakać z nich do wody,

- jeździć rowerami i biegać po pomostach,

- zaśmiecać i brudzić teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli,

- wpływać pod pomosty i wypływać poza obręb miejsca wykorzystywanego do kąpieli,

12. Osoby korzystające z nadmuchiwanych sprzętów pływających, itp. mogą pływać wyłącznie

do czerwonych boi.

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane

z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

14. Apteczki wyposażone w sprzęt opatrunkowy do udzielania pierwszej pomocy znajdują się

na stanowiskach ratowników.

15. Skargi i wnioski należy zgłaszać u Ratownika lub w Urzędzie Gminy Nowe Warpno,

Plac Zwycięstwa 1.

Telefony alarmowe:

· 997 - Policja

· 998 - Straż Pożarna

· 999 - Pogotowie Ratunkowe

· 112 – Telefon alarmowy

· 91-3129-660 – Urząd Gminy w Nowym Warpnie

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama