reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 i poz.645, z 2014 poz. 379 i poz.1072) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok w kwocie 641 385 988 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 506 048 064 zł,

2) majątkowe w kwocie 135 337 924

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok w kwocie 715 259 017 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 444 351 427 zł,

2) majątkowe w kwocie 270 907 590 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok w kwocie 73 873 029 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu bankowego w kwocie 58 247 329 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 15 625 700 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok w kwotach:

1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 79 413 868 zł,

2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy (§ 950) w kwocie 15 625 700 zł,

3) rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów (§ 992) w kwocie 10 281 836 zł,

4) rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów (§ 993) w kwocie 10 884 703 zł.

§ 5. Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok w kwocie 12 528 714 zł, z tego:

1) ogólną w kwocie 1 885 980 zł,

2) celową na zadania bieżące w kwocie 200 000 zł, z tego przeznaczoną na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych w kwocie 200 000 zł,

3) celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 10 442 734 zł, z tego przeznaczone na:

a) współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 7 882 734 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 560 000 zł,

c) pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+" w kwocie 50 000zł,

d) wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 450 000 zł,

e) zwroty dotacji i płatności w kwocie 500 000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w kwocie 74 876 000 zł,

2) zadań realizowanych w drodze umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 230 466 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 800 000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015 w kwocie 800 000 zł.

§ 8. Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2015 roku w kwocie 247 528 227 zł, z tego dla jednostek:

1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 102 500 612 zł,

2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 132 144 100 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie 12 883 515 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 20 000 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 58 247 329 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 21 166 539 zł.

§ 12. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,

5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego


Teresa Kalina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/36/15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/36/15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/36/15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/36/15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/36/15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/36/15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/36/15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/36/15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik 8

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama