reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej Białogardu

z dnia 25 lutego 2015 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2 i art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard na rok 2015 o kwotę 1.383.560 zł - do kwoty 73.621.222,27 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2015 o kwotę 1.383.560 zł - do kwoty 72.734.351,27 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2014 r. - Uchwała budżetowa na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2015 w wysokości 73.621.222,27 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 69.674.765,27 zł;

2) dochody majątkowe - 3.946.457 zł.";

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2015 w wysokości 72.734.351,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 67.547.299,27 zł;

2) wydatki majątkowe - 5.187.052 zł.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2015 w łącznej wysokości 5.187.052 zł określa załącznik nr 5.";

4) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

ogólną - w wysokości 306.000 zł;";

5) załączniki:

a) nr 4 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2015,

b) nr 5 - Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2015,

c) nr 10 - Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Białogard na zadania własne Miasta realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w roku 2015,

d) nr 12 - Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Białogard na zadania własne Miasta realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2015,

e) nr 13 - Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2015

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Sławomir Domański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2015
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/2015
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/2015
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/21/2015
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/21/2015
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/21/2015
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/21/2015
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama