| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Mielno

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 r. poprzez ich przeniesienie między działami na łączną kwotę 3.480.000,00 zł, z czego:

- dochody bieżące przenosi się na kwotę-3.480.000,00 zł

2. Zestawienie zmian w planie dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 i Nr 2.

§ 2. 1 Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2015 r. poprzez ich przeniesienie między działami na łączną kwotę 23.432,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące przenosi się na kwotę-23.432,00 zł

2. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 określają załączniki Nr 3 i Nr 4.

§ 3. Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów oraz wydatków zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 42.727.167,38 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych - 31.621.582,00 zł,

b) dochody majątkowe- 10.025.728,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych - 1.079.857,38 zł,

2) wydatkami w kwocie - 50.072.725,38 zł, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych - 31.523.810,00 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych - 1.079.857,38 zł,

c) wydatki majątkowe - 17.469.058,00 zł,

3) wynikiem finansowym w kwocie 7.345.558,00 zł deficytu budżetowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Mielno


Tadeusz Jarząbek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/44/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/44/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/44/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/44/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »