reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Przelewice

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki własne budżetu gminy o kwotę 358.500,00 zł w tym: dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna i, gaz i wodę rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 4260. Zakup energii 15.000,00 zł dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 5.000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 20.000,00 zł dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 221.000,00 zł rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4260. Zakup energii 7.000,00 zł dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110. Świadczenia społeczne 20.000,00 zł dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 4307. Zakup usług pozostałych 5.500,00 zł dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4300. Zakup usług pozostałych 58.000,00 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.000,00 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki własne budżetu gminy o kwotę 358.500,00 zł w tym: dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna i, gaz i wodę rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000,00 zł dział 710 Działalność usługowa rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 4300. Zakup usług pozostałych 35.000,00 zł dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.000,00 zł dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 30.000,00 zł dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola

§ 4300. Zakup usług pozostałych 5.500,00 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 63.000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 49.000,00 zł dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000,00 zł dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 Biblioteki

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Smyka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama