reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/212/2014 Rady Gminy Osina

z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r.,
poz. 379), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013, poz. 1381, z 2014, poz. 40), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593), Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór zaległego podatku rolnego, zaległego podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osina w drodze inkasa.

§ 2. Inkasentem w zakresie poboru podatków i opłat, o których mowa w § 1, jest Eureka-Finanse Sp. z o.o., 70 - 372 Szczecin, ul. Boh. Warszawy 21.

§ 3. Inkasent obowiązany jest do poboru od podatnika należności i wpłacenia zainkasowanej gotówki na wskazane konto, w ciągu 7 dni od daty pobrania od podatnika.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości:

1) 20 % pobranych kwot zaległych podatków,

2) 15 % pobranych kwot zaległych opłat.

§ 5. Wypłata ustalonego wynagrodzenia powinna nastąpić w terminie 14 dni od ostatniego dnia miesiąca, za który wypłata jest należna.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Osina


Arkadiusz Witkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama