| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Kamień Pomorski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r

Na podstawie art. 12 § 4, § 6, § 10, § 11, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z póź. zm.) w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 188), Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się na obszarze gminy Kamień Pomorski cztery odrębne obwody głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku:

1) Obwód głosowania Nr 11 obejmujący Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Śniatowie (DPS), Śniatowo 19

2) Obwód głosowania Nr 12 obejmujący EMC Instytut Medyczny SA Wrocław - filia Szpital im. Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Kamieniu Pomorskim ul. Szpitalna 10 (szpital).

3) Obwód głosowania Nr 13 obejmujący Areszt Śledczy w Kamieniu Pomorskim z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Kamieniu Pomorskim ul. Tadeusza Kościuszki 13

4) Obwód głosowania Nr 14 obejmujący Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Buniewicach z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Oddział Zewnętrzny w Buniewicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski.

§ 3. Na uchwałę rady gminy wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w ciągu 5 dni i wydaje postanowienie; od tego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Kamień Pomorski.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej


Bożena Muńdziakiewicz


Uzasadnienie

Utworzenie odrębnych obwodów głosowania wynika z obowiązku ustawowego - art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego. Tworzy się je w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.

Odrębne obwody głosowania mają być utworzone najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 06 kwietnia 2015 roku. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką.

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski zwrócił się z wnioskiem do osób kierujących jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego o wydanie opinii nt. utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Osoby kierujące w/w jednostkami nie wraziły sprzeciwu do utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »