| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014r. poz. 379, 1072) i art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z 2014r. poz. 40) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749, 848, 1101, 1342, 1529, z 2013r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289, z 2014r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328, 1644) Rada Miejska w Wolinie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/487/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2391) wprowadza następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Na inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyznacza się:

1)

Aszkiełowicz Elżbieta;

2)

Boniecka Irena;

3)

Ciołek Barbara;

4)

Czach Krzysztof;

5)

Czaplicki Bogdan;

6)

Czerniak Jacek;

7)

Demkowicz Danuta;

8)

Drzewińska Aldona;

9)

Dubrawski Waldemar;

10)

Grocholski Bronisław;

11)

Grodzki Kamil;

12)

Hetman-Kowalska Dalia;

13)

Jagodzińska Ewa;

14)

Jamrożek Franciszek;

15)

Janusz Agnieszka;

16)

Judkiewicz Waldemar;

17)

Kalinowski Krzysztof;

18)

Kosterski Zbigniew;

19)

Mitura Wioleta;

20)

Muszyński Wiesław;

21)

Politajew Janusz;

22)

Raczycka Renata;

23)

Ratyńska Maria;

24)

Roślik Monika;

25)

Sech Gabriela;

26)

Similska Małgorzata;

27)

Smagło Lidia;

28)

Stankiewicz-Tuwalska Natalia;

29)

Wichrowska Janina;

30)

Wróblewski Andrzej

";

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Na inkasentów opłaty od posiadania psów wyznacza się:

1)

Aszkiełowicz Elżbieta;

2)

Boniecka Irena;

3)

Ciołek Barbara;

4)

Czach Krzysztof;

5)

Czaplicki Bogdan;

6)

Czerniak Jacek;

7)

Demkowicz Danuta;

8)

Drzewińska Aldona;

9)

Dubrawski Waldemar;

10)

Grocholski Bronisław;

11)

Grodzki Kamil;

12)

Hetman-Kowalska Dalia;

13)

Jagodzińska Ewa;

14)

Jamrożek Franciszek;

15)

Janusz Agnieszka;

16)

Judkiewicz Waldemar;

17)

Kalinowski Krzysztof;

18)

Kosterski Zbigniew;

19)

Mitura Wioleta;

20)

Muszyński Wiesław;

21)

Politajew Janusz;

22)

Raczycka Renata;

23)

Ratyńska Maria;

24)

Roślik Monika;

25)

Sech Gabriela;

26)

Similska Małgorzata;

27)

Smagło Lidia;

28)

Stankiewicz-Tuwalska Natalia;

29)

Wichrowska Janina;

30)

Wróblewski Andrzej

";

3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się:

1) Balewska-Domitz Aleksandra;

2) Baran Janina;

3) Baranowska Lidia;

4) Bednarski Piotr;

5) Bielawska-Antosiak Teresa;

6) Brzeska Jolanta;

7) Cieślak Roman;

8) Czarkowska Sylwia;

9) Delacour Małgorzata;

10) Dębowski Janusz;

11) Drozd Iwona;

12) Drzewińska Monika;

13) Dubiłowicz Wiesław;

14) Dudek Ryszard;

15) Dziemidowicz Barbara;

16) Eeg Izabella;

17) Ficek Józefa;

18) Garstka Danuta;

19) Gawłowska Małgorzata;

20) Grodzka Sandra;

21) Grudzielska Elżbieta;

22) Grygiel Joanna."

23) Hyżowiecki Zbigniew;

24) Jaszewski Sławomir;

25) Jednorowska Irena;

26) Kinel Krzysztof;

27) Kleszyk Andrzej;

28) Kołaczyńska Alina;

29) Kościński Przemysław;

30) Kowalczyk Mirosława;

31) Kowalski Antoni;

32) Krawczyk Joanna;

33) Krynicka Stanisława;

34) Krzyżanowska Katarzyna;

35) Krzyżanowski Kamil;

36) Kubikowska Marzenna;

37) Kusztykiewicz Ryszard;

38) Lier Rafał;

39) Łuczak-Arys Renata;

40) Malska Halina;

41) Markowska Małgorzata;

42) Masiukiewicz Elżbieta;

43) Matusz Elżbieta;

44) Miarczyńska Anita;

45) Michalak Dorota;

46) Niemiec Jadwiga;

47) Nowaczyńska Katarzyna;

48) Nowak Bogdan;

49) Nowak Ireneusz;

50) Nowicki Łukasz;

51) Pantiuchin Henryk;

52) Pawlak Mieczysław;

53) Pociej Renata;

54) Polański Krzysztof;

55) Powązka Grzegorz;

56) Racinowska Henryka;

57) Romaniuk Magdalena;

58) Różnicka Sylwia;

59) Sałek Marian;

60) Sądej Olga;

61) Siedlecki Hubert;

62) Sieradzki Stanisław;

63) Smaga Edward;

64) Socha Iwona;

65) Stefanowicz Krzysztof;

66) Strózik Teresa;

67) Szczebiot Maria;

68) Szczepan Żaneta;

69) Szyrmo Elżbieta;

70) Tabat Daniela;

71) Tomala Arkadiusz;

72) Tryka Marlena;

73) Tyrcz Michał;

74) Tyrcz Przemysław;

75) Walkowiak Ewa;

76) Wasielewska Danuta;

77) Wieżel Ewa;

78) Woźniak Bogdan;

79) Ziółkowska Krystyna;

80) Złotnik Bożena;

81) Żemojtel Anna;

82) Żemojtel Ryszard

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Rybakowski


Uzasadnienie

Na podstawie obowiązujących przepisów cytowanych ustaw Rada Gminy może zarządzić pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso. Zmiana uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso została dokonana w związku z wyborami sołtysów w gminie Wolin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »