| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594, poz. 645, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 15, 16 i 19 pkt 1 lit a, pkt 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849) Rada Miejska w Wolinie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/754/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4723) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 pkt 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej z tytułu sprzedaży:

1) na terenie: miejscowości Kołczewo, Ładzin, Wisełka, targowiska miejskiego "Mój Rynek" przy ulicy Ogrodowej w Wolinie oraz przy Cmentarzu Miejskim w Wolinie, w zależności od formy sprzedaży, zajętego placu oraz wysokości opłat w poszczególnych miesiącach:" ";

tabela nr 1

Formy sprzedaży

Opłata w złotych obowiązująca
w okresie:

w miesiącach

od I do V

oraz od IX do XII

w miesiącach

od VI do VIII

1)

sprzedaż z samochodu ciężarowego,

przyczepy samochodowej lub ciągnikowej

15,70

16,90

2)

sprzedaż z samochodu dostawczego
o ładowności do 1,5 tony

11,30

14,00

3)

sprzedaż z samochodu osobowego

9,90

11,30

4)

sprzedaż ze stoiska za każdy m2 powierzchni

gruntu zajętego przez handlującego:

a) do 50m2 włącznie

b) powyżej 50m2 do 100m2 włącznie

c) powyżej 100m2 do 200m2 włącznie

d) powyżej 200m2

2,70

1,90

1,70

1,40

3,30

2,30

2,00

1,60

5)

sprzedaż obnośna z ręki

2,70

2,70

6)

sprzedaż z przewoźnego kontenera

handlowego za każdy m2 zajmowanej

powierzchni

4,60

4,60

7)

sprzedaż z zabudowanego straganu handlowego, w zabudowie szeregowej, na targowisku miejskim "Mój Rynek", przy ul. Ogrodowej w Wolinie

15,50

15,50

8)

sprzedaż drobnych, jednorodnych artykułów - "sprzedaż koszykowa" w sektorze E na targowisku miejskim "Mój Rynek", przy ul. Ogrodowej w Wolinie

6,10

6,10

1) w § 1 ust. 1 dodaje się na końcu pkt 4 w brzmieniu:

na pozostałym obszarze Gminy Wolin w wysokości 50,00 zł dziennie za każdy w tym celu zajmowany m2.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Rybakowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy w drodze uchwały określa stawki opłaty targowej.

Obecnie proponowana regulacja w zakresie zróżnicowania stawek ma na celu uporządkowanie sprzedaży na terenie miasta i Gminy Wolin oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa i higieny.

Nowowprowadzona stawka opłaty targowej w wysokości 50,00 zł dziennie za każdy w tym celu zajmowany m2 skłaniać ma do prowadzenia sprzedaży w miejscach do tego przeznaczonych i przygotowanych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »