| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379,1072 ), art. 6 ust. 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 ), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ) oraz art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz.21, poz. 228, poz. 888 ) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje :

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Węgorzyno pobór od osób fizycznych w drodze inkasa następujących podatków i opłat lokalnych : podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, opłata targowa oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2. 1. Wyznacza się na inkasentów podatków i opłat, o których mowa w § 1 następujące osoby:

1) Organka Bogusława - sołtys sołectwa Brzeźniak (Brzeźniak, Brzeźnica)

2) Jakubowska Beata - sołtys sołectwa Chwarstno

3) Rataj Mariusz - sołtys sołectwa Cieszyno

4) Kisiel Joanna - sołtys sołectwa Kraśnik

5) Pliżga Katarzyna - sołtys sołectwa Winniki

6) Krumin Barbara - sołtys sołectwa Przytoń (Przytoń, Gościsław, Sulice, Rogówko)

7) Białek Zbigniew - sołtys sołectwa Lesięcin (Lesięcin, Kąkolewice)

8) Żybort Seweryn - sołtys sołectwa Mielno

9) Kobielska Anna - sołtys sołectwa Mieszewo

10) Stępkowska Teresa - sołtys sołectwa Sarnikierz (Sarnikierz, Podlipce, Dłusko)

11) Wojnarowski Roman - sołtys sołectwa Połchowo,

12) Wyciszkiewicz Jan - sołtys sołectwa Runowo

13) Słomiński Tadeusz - sołtys sołectwa Sielsko

14) Cierpisz Heronim - sołtys sołectwa Trzebawie

15) Margol Danuta- sołtys sołectwa Wiewiecko (Wiewiecko, Ginawa)

16) Zawadzka Agnieszka - sołtys sołectwa Węgorzynko (Węgorzynko Stare, Węgorzynko Nowe, Węgorzynko Małe)

17) Stępień Stanisław - sołtys sołectwa Zwierzynek

18) Gibka Andżelika - sołtys sołectwa Gardno

19) Sławska Maria - sołtys sołectwa Runowo Pom.

2. Wyznacza się Mariana Szabrońskiego na inkasenta opłaty targowej w mieście Węgorzyno.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia pieniężnego za inkaso ustala się w wysokości :

a) Za inkaso podatków 7 % od zainkasowanych kwot,

b) Za inkaso opłaty targowej 30 % od zainkasowanych kwot

c) Za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 % od zainkasowanych kwot.

§ 4. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w :

1) §3 a)wypłacane będzie w terminie do 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 października i 15 grudnia każdego roku,

2) §3 b) wypłacane będzie w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca,

3) §3 c) wypłacane będzie w terminie do 25-go dnia każdego miesiąca.

2. Wyznacza się następujące terminy płatności :

1) dla inkasenta opłaty targowej - w pierwszym dniu każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,

2) dla inkasentów podatków i opłat lokalnych - dzień następujący po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku winna nastąpić,

3) dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dzień następujący po dniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego, wplata opłaty winna nastąpić.

§ 5. Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie :

1) Nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ( Dz. U. Woj. Zach. Nr 53, poz.953 z 28 kwietnia 2011 r.)

2) Nr X/107/2011 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ( Dz. U. Woj. Zach. Nr 136,poz. 2490 z 24 listopada 2011 r.)

3) Nr XXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2224 z 5 czerwca 2013 r.)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Mazuro

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »