reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX.89.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w części objętej § 4 ust. 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wpłynęła do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 2 kwietnia 2015 r.

Kolegium Izby zbadało przedmiotową uchwałę na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2015 r., stwierdzając we wstępnej ocenie, iż przedmiotowa uchwała została podjęta z naruszeniem art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 489, ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013. Poz. 1399, ze zm.), z których odpowiednio wynika, że rada gminy może jedynie zarządzać pobór poszczególnych podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso. W § 4 ust. 1 badanej uchwały Rada ustaliła terminy wypłaty wynagrodzenia dla inkasentów i tym samym przekroczyła ustawowe ramy stanowienia aktów prawa miejscowego, zakreślone wymienionymi wyżej przepisami.

W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Węgorzynie pismem z dnia 10 kwietnia br. (znak pisma: K.0010.148.KG.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 22 kwietnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby nie uczestniczył przedstawiciel Gminy, jednostka nie skorzystała także z prawa wnoszenia wyjaśnień.

Kolegium Izby ostatecznie zbadało uchwałę Gminy na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. Kolegium podtrzymało swoją ocenę, iż uchwała została podjęta z naruszeniem wymienionych wcześniej przepisów prawa, wskutek określenia terminów wypłaty wynagrodzenia inkasentom z przekroczeniem ustawowych granic stanowienia prawa miejscowego.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w części objętej § 4 ust. 1.

Na niniejszą uchwałę Kolegium RIO w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama