reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX.90.K.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) uchwala się, co następuje.

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, w części obejmującej postanowienie § 3 ust. 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Człopie działając na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1990 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) i art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, ze zm.) w dniu 20 marca 2015 r. podjęła uchwałę Nr V/36/2015 w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie w dniu 26 marca 2015 r.

Realizując czynności nadzorcze w dniu 8 kwietnia 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdziło, że zachodzą wątpliwości, co do zgodności z prawem zapisów ujętych w § 3 ust. 4 ww. uchwały. W przepisie tym Rada postanowiła, że wynagrodzenie jest płatne na rachunek bankowy, po realizacji inkasa przez inkasenta w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, co wydaje się niezgodne z przepisami:

- art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- art. 6b ust. 15 ustawy o podatku rolnym,

- art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym,

na podstawie których rada może zarządzić pobór podatków w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Mając na uwadze powyższe Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wskazanego postanowienia § 3 ust. 4 przedmiotowej uchwały.

Kolegium Izby pismem z dnia 10 kwietnia 2015 r. (znak pisma: K.0010.140.HR.2015) poinformowało Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człopie o nieprawidłowości w badanej uchwale, zawiadamiając jednocześnie o terminie rozpatrywania sprawy na posiedzeniu Kolegium w dniu 22 kwietnia 2015 r. i o prawie uczestniczenia w nim upoważnionego przedstawiciela podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium w dniu 22 kwietnia 2015 r. nie uczestniczył przedstawiciel Rady Miejskiej w Człopie.

W dniu 22 kwietnia 2015 r. Kolegium ostatecznie zbadało przedmiotową uchwałę. Oceniając jej zgodność z prawem Kolegium stwierdziło, że postanowienie zawarte w § 3 ust. 4 uchwały, tj. określające że wynagrodzenie jest płatne na rachunek bankowy, po realizacji inkasa przez inkasenta w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, dotyczy czynności materialno-technicznych, które nie podlegają regulacji w aktach prawa miejscowego.

Wskazane wyżej postanowienie w ocenie Kolegium Izby, nie wynika z kompetencji Rady określonej przepisami art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym. Przepisy te upoważniają Radę Miejską wyłącznie do zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło, że przedstawione uchybienie stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące w myśl art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzeniem nieważności postanowienia § 3 ust. 4 uchwały Nr V/36/2015 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama