reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX.101.K.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/22/2015 Rady Gminy Brojce z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Brojce i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. §1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/22/2015 Rady Gminy Brojce z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Brojce i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 2. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Brojce z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Brojce i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 1 kwietnia 2015 r.

W trakcie wstępnego badania przedmiotowej uchwały powzięto wątpliwość, co do jej zgodności z prawem w zakresie ustanowienia przepisów dotyczących pomocy publicznej dla działalności gospodarczej bez uprzedniego zgłoszenia projektu tej uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa w trybie przepisów art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

W tym stanie rzeczy wszczęto postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. O przedmiotowej wątpliwości i terminie ostatecznego badania uchwały przez Kolegium Izby, pismem z dnia 16 kwietnia 2015 r. (znak pisma: K.0010.160.HB.2015), powiadomiono Przewodniczącą Rady Gminy Brojce. W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 22 kwietnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2015 r. nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Brojce.

Po ostatecznym zbadaniu uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że została ona podjęta z naruszeniem przepisów prawa. W tym stanie rzeczy Kolegium Izby stwierdziło nieważność uchwały Nr V/22/2015 Rady Gminy Brojce z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Brojce i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama