reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.110.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Gminy Stare Czarnowo, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) w dniu 30 marca 2015 r. podjęła uchwałę Nr VI/48/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała została przekazana Izbie do zbadania w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Kolegium Izby wstępnie zbadało uchwałę na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. i powzięło wątpliwość co do jej zgodności z prawem, ponieważ z zapisu § 5 ust. 3 i ust. 4 wynika, że dotacja dla wnioskodawców będących przedsiębiorcami może stanowić pomoc publiczną, dlatego też zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) projekt uchwały należało zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

W związku z powyższym, Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r. (znak: K.0010.167.AS.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 27 kwietnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Stare Czarnowo.

W piśmie z dnia 24 kwietnia 2015 r. Przewodniczący Rady Gminy Stare Czarnowo poinformował, iż Wójt Gminy przygotowała projekt uchwały w sprawie uchylenia przedmiotowej uchwały, który zostanie ujęty w porządku najbliższej sesji ustalonej na dzień 18.05.2015 r. Jednocześnie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został przesłany projekt uchwały celem zweryfikowania przejrzystości jej zapisów.

Kolegium Izby, po zbadaniu przedmiotowej uchwały stwierdziło, iż została ona podjęta z naruszeniem przepisów prawnych w związku z tym, iż z zapisu § 5 ust. 3 i ust. 4 wynika, że dotacja dla niektórych wnioskodawców może stanowić pomoc publiczną, dlatego też zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) projekt uchwały należało zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama