reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.115.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr III/24/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność § 3 oraz § 4 ust. 2 uchwały Nr III/24/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 8 kwietnia br.

Kolegium Izby, badając wstępnie uchwałę w dniu 22 kwietnia 2015 r., powzięło wątpliwość, co do zgodności jej postanowień z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Gminy Osina pismem z dnia 23 kwietnia br. (znak pisma: K.0010.172.AS.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 27 kwietnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym terminie nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Osina. Jednostka nie skorzystała również z prawa wniesienia wyjaśnień.

Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu uchwały stwierdziło, iż narusza ona w sposób istotny przepisy art. 6l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 28 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wskazane przepisy upoważniają radę gminy do zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Rada Gminy Osina, przekraczając ustawowe ramy stanowienia aktów prawa miejscowego, w § 3 oraz § 4 ust. 2 uchwały uregulowała sposób odprowadzenia przez inkasentów pobranych opłat oraz termin wypłaty wynagrodzenia za inkaso.

W tym stanie rzeczy, Kolegium Izby stwierdziło nieważność § 3 oraz § 4 ust. 2 uchwały Nr III/24/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama