reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 337.500 zł.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwa powiatowe paragraf 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 337.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 5.900 zł.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwa powiatowe paragraf 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 337.500 zł.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 337.500 zł przeznaczonych na budowę sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze Powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego z tego: wydatki majątkowe 337.500 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 337.500zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 5.900 zł.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 5.900 zł z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z oprogramowaniem tego: wydatki majątkowe 5.900 zł, w tym: zakupy inwestycyjne 5.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2015r. o kwotę 446.757 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2015r. o kwotę 446.757zł, zgodnie z załącznikiem nr2.

§ 6. Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt bankowy w kwocie 2.979.675 zł, spłata udzielonej pożyczki z budżetu powiatu w kwocie 12.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.782.008,43zł.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2015 - 210.000zł.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2015 - 105.000 zł.

§ 9. Dochody budżetu powiatu na 2015r. po zmianach w wysokości - 39.110.136,94 zł

- dochody bieżące 35.864.605,94 zł,

- dochody majątkowe 3.245.531,00 zł.

§ 10. Wydatki budżetu powiatu na 2015r. po zmianach w wysokości - 43.883.820,37 zł

- wydatki bieżące 35.567.303,40 zł,

- wydatki majątkowe 8.316.516,97 zł.

§ 11. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2015r. po zmianach w wysokości:

- przychody 6.228.683,43 zł,

- rozchody 1.455.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Zygmunt Bławzdziewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/46/2015
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/46/2015
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama