reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 32/VII/15 Rady Gminy Siemyśl

z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1])) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2])), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 146.826,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 146.826,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochody w kwocie 13.602.920,43 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 12.411.094,43 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.690.377,74 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1.191.826,00 zł;

2) wydatki w kwocie 13.122.920,43 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 12.300.170,43 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.690.377,74 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 822.750,00 zł;

3) wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 480.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Pliszka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/VII/15
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zwiększa sie dochody budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/VII/15
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zwieksza sie wydatki budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 32/VII/15
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiany w wydatkach budzetu Gminy Siemyśl na 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 32/VII/15
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody równoważące budżet Gminy Siemyśl na 2015 r


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama