reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 1399, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, Dz. U. z 2015 r. poz. 87 i 122) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: Dz. U. z 2013 r., poz.645 i 1318, Dz.U.2014 r., poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Drawnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i obiektów hotelowych uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu raz w miesiącu do 15-go każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek opłaty dotyczy.

3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe bądź inne nieruchomości, wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszczają opłatę ryczałtową z góry za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rocznie, w terminie:

1) za rok 2015 - do 30 lipca 2015 r.,

2) począwszy od roku 2016 - do 31 marca każdego roku.

4. Wysokość opłat, o których mowa w § 1, określa odrębna uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno oraz wysokości opłaty.

§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1, wnoszone są przez właścicieli nieruchomości na indywidualny rachunek bankowy, podany przez Urząd Miejski w Drawnie albo gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Drawnie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/157/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2013 r. poz. 851).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Czesław Paszkiewicz


Uzasadnienie

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, w części zamieszkałej i niezamieszkałej, obiekty hotelowe, będą uiszczane miesięcznie, raz w miesiącu do 15-go każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek opłaty dotyczy. Natomiast domki letniskowe bądź inne nieruchomości, wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe uiszczane będą rocznie, w terminie do 30 lipca za rok 2015, a począwszy od roku 2016 w terminie do 31 marca każdego roku. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu gminy. Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast wzór deklaracji, na podstawie którego opłata będzie naliczana, został podany w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama