reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/47/15 Rady Miasta Świdwin

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122), uchwala się co następuje:

§ 1. Wybiera się metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 22 zł brutto miesięcznie od jednej osoby.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 11 zł brutto miesięcznie od jednej osoby.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/187/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 72).

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman


Uzasadnienie

Z przeprowadzonej na mocy art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach analizy stanu gospodarki odpadami za okres od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku wynikają oszczędności pochodzące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z zaistniałą nadwyżką zmniejsza się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te gromadzone i odbierane są w sposób selektywny.

Gmina powinna dążyć do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz do ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W związku z tym obowiązkiem, zwiększa się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny. Zróżnicowanie tych opłat, jako czynnik ekonomiczny, ma na celu przekonać mieszkańców do segregacji odpadów komunalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama