reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 379.116 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

376.252

758

Różne rozliczenia

359.080

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

359.080

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

359.080

926

Kultura fizyczna

17.172

92601

Obiekty sportowe

17.172

0970

Wpływy z różnych dochodów

17.172

Zespół Szkół w Gryfinie

2.864

801

Oświata i wychowanie

2.864

80110

Gimnazja

2.864

0970

Wpływy z różnych dochodów

2.864

OGÓŁEM

379.116

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 359.080 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

359.080

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

359.080

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

359.080

0690

Wpływy z różnych opłat

359.080

OGÓŁEM

359.080

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 34.770 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

31.906

600

Transport i łączność

4.821

60016

Drogi publiczne gminne

4.821

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

821

750

Administracja publiczna

1.413

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1.413

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

613

4300

Zakup usług pozostałych

800

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.800

90003

Oczyszczanie miast i wsi

1.800

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.800

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.500

92195

Pozostała działalność

2.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

926

Kultura fizyczna

21.372

92601

Obiekty sportowe

21.372

4300

Zakup usług pozostałych

4.200

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

17.172

Zespół Szkół w Gryfinie

2.864

801

Oświata i wychowanie

2.864

80110

Gimnazja

2.864

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.864

OGÓŁEM

34.770

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 14.734 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

14.734

750

Administracja publiczna

3.500

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.500

4300

Zakup usług pozostałych

3.500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.321

90003

Oczyszczanie miast i wsi

2.728

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

228

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

593

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

593

926

Kultura fizyczna

7.913

92601

Obiekty sportowe

7.913

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7.913

OGÓŁEM

14.734

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Kasprzyk


Uzasadnienie

Dział 758, 900

359.080 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji - zwiększenie subwencji oświatowej (pismo nr ST3.4750.5.2015). Środki te przeznacza się na zmniejszenie zaplanowanych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 801

2.864 zł - zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodniez wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczony komputer.

Dział 600, 750, 900, 921, 926

17.172 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z otrzymaniem środków w ramach gwarancji należytego usunięcia wad i usterek dotyczącej budowy boiska Orlik 2012 w Gardnie.

821 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu przeniesienia środków w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Sobiemyśl na budowę kanalizacji deszczowej drogi.

4.200 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu przeniesienia środków w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Pniewo na doposażenie placu rekreacyjno - sportowego.

7.913 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu przeniesienia środków w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Żórawki z przeznaczeniem na zakup kruszywa w związku z remontem drogi we wsi, na promocję miejscowości i organizację cyklicznych imprez.

1.800 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu przeniesienia środków w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Żórawie z przeznaczeniem na zakup tablicy ogłoszeniowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama