reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015r. poz. 87, poz. 122) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U. Woj. Zach. z 2015r. poz. 1159) § 1 ust. 5 przyjmuje brzmienie:

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w kwocie 176 zł, w przypadku jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty w kwocie 128 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Kasprzyk


Uzasadnienie

Uchwałą Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015r. dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik. Stosownie do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015r. poz. 87) w art. 6j m.in. wprowadzono ust. 3b który stanowi, iż w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uregulowanie to zawarto w § 1 ust. 5 przedmiotowej uchwały. Przedmiotowa regulacja została jednak uchylona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr IX.102.S.2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. wskazując na niezgodność z treścią przepisu art. 6j ust. 3b ustawy. W związku z powyższym dla zapewnienia porządku prawnego zaistniała konieczność zmiany Uchwały Nr VI/51/15, w części dotyczącej właściwego sformułowania ust. 5 w § 1 uchwały.

Sporządziła:

J. Major

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama