reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Białogardzie

z dnia 29 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 t.j, z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) i art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 t.j., z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877, z 2015 r. poz. 238 i 532) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2015 o kwotę 19.147,39 zł - do kwoty 49.354.705,01 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2015 o kwotę 3.963.359,24 zł - do kwoty 50.416.931,99 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

1) przychody 3.366.302,32 zł,

2) rozchody 2.304.075,34 zł.

§ 4. W uchwale Nr III/30/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwała budżetowa na 2015 rok zmienionej uchwałami Nr V/46/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. i Nr VI/53/2015 z dnia 31 marca 2015 r.:

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.062.226,98 zł.

2. § 11 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym pożyczek do maksymalnej wysokości (łącznej kwoty) 1.000.000,00 zł".

§ 5. W uchwale Nr III/30/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwała budżetowa na 2015 rok zmienionej uchwałą Nr V/46/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. i Nr VI/53/2015 z dnia 31 marca 2015 r.:

1) Tabela nr 3 - "Przychody i rozchody budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2015r." otrzymuje brzmienie

określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Tabela nr 10 - " Dotacje podmiotowe udzielone w 2015 r. z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Tabela nr 11 "Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2015r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Henryk Budzyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/58/2015
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/58/2015
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/58/2015
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/58/2015
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/58/2015
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama