reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Sianowie

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Sianów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 - 3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 50 % szerokości - 9,00 zł,

2) jezdni powyżej 50 % szerokości - 15,00 zł,

3) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych - 9,00 zł,

4) innych nie wymienionych w pkt. 1-3 - 7,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w jezdni - 110,00 zł,

2) poza jezdnią - 50,00 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 160,00 zł,

4) przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w ust. 1 pkt. 1-3.

2. Za niepełny rok wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej pod obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy:

1) w jezdni - 3,00 zł,

2) poza jezdnią - 1,50 zł

3) rzutu poziomego reklamy (jednej strony) - 4,00 zł.

§ 5. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) jezdni do 50 % szerokości - 9,00 zł,

2) jezdni powyżej 50 % szerokości - 10,00 zł,

3) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych - 8,00 zł,

4) innych nie wymienionych w pkt. 1-3 - 7,00 zł.

§ 6. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, reklamy lub urządzenia mniejszego niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVIII/163/05 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 12 poz. 219).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewądniczący Rady Miejskiej


Janusz Machała

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama