reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/98/15 Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia herbu Powiatu Stargardzkiego oraz zasad jego używania

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.) Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się herb Powiatu Stargardzkiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Herb Powiatu Stargardzkiego jest herbem jednopolowym umieszczonym na tarczy hiszpańskiej na srebrnym (białym polu). W polu tym znajduje się czerwony wspięty gryf pomorski ze złotym dziobem i złotymi pazurami na błękitnej rybie (szczupaku).

§ 3. 1. Herb Powiatu Stargardzkiego pełni funkcję symbolu lokalnego i znaku służącego promocji Powiatu Stargardzkiego.

2. Herb Powiatu Stargardzkiego jest własnością Powiatu Stargardzkiego i podlega ochronie prawnej.

3. Herb Powiatu Stargardzkiego może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć, szacunek i powagę.

4. Używanie Herbu nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Powiatu Stargardzkiego.

5. Herb Powiatu Stargardzkiego może być wykorzystywany i używany w kształcie, proporcji i z zachowaniem barw zgodnych ze wzorem graficznym określonym w załączniku. Dopuszczalne jest używanie herbu w formie wydruków jednobarwnych, czarno-białych, w formie znaków wodnych lub tła i stylizacji herbu w postaci dzieł artystycznych.

§ 4. 1. Prawo używania herbu Powiatu Stargardzkiego mają:

1) organy Powiatu,

2) Starostwo Powiatowe,

3) jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego,

4) służby, inspekcje i straże wchodzące w skład administracji zespolonej Powiatu Stargardzkiego.

2. Herb może być używany przez gminy Powiatu Stargardzkiego i ich jednostki organizacyjne przy organizowaniu imprez i uroczystości o zasięgu powiatowym oraz w przedsięwzięciach promujących Powiat Stargardzki.

3. Herb może być używany przez osoby i podmioty, które uzyskały honorowy patronat Starosty Stargardzkiego nad określonym wydarzeniem, w czasie trwania tego patronatu.

4. Herb może być używany przez związki i stowarzyszenia powiatów, których Powiat jest członkiem.

§ 5. 1. Dopuszcza się możliwość używania herbu Powiatu Stargardzkiego przez podmioty inne niż wymienione w § 4, w celach komercyjnych bądź reklamowo-promocyjnych i jego zamieszczania na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego lub w znaku towarowym, co każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zarządu Powiatu Stargardzkiego.

2. Podmiot ubiegający się o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wniosek do Zarządu Powiatu Stargardzkiego, w którym określi sposób i formę używania wizerunku herbu oraz przedstawi do akceptacji przez Zarząd projekt lub prototyp przedmiotu, na którym ma być umieszczony wizerunek herbu.

3. Zarząd Powiatu Stargardzkiego może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli uprawniony naraża godność lub interes Powiatu, albo nie zachowuje warunków, na których zgoda została udzielona lub używa go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Udzielona zgoda wygasa na skutek:

1) upływu czasu, na który została udzielona;

2) zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z herbu Powiatu;

3) zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą była związana;

4) przeniesienia praw do używania bez zgody Zarządu Powiatu Stargardzkiego na osobę trzecią.

5. Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1 następuje nieodpłatnie.

§ 6. Podmioty korzystające z herbu zobowiązane są do zabezpieczenia wzoru herbu przed naruszeniem praw autorskich i zabezpieczenie herbu przed działalnością osób trzecich naruszającą prawo.

§ 7. Tracą moc uchwały:

1) Nr XVI/145/2000 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia herbu Powiatu Stargardzkiego,

2) Nr V/64/07 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zasad używania Herbu Powiatu Stargardzkiego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stargardzkiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Stargardzkiego


Krzysztof Ciach


Załącznik do Uchwały Nr VII/98/15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama