reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/99/15 Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie ustanowienia flagi Powiatu Stargardzkiego oraz zasad jej używania

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.) Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się flagę Powiatu Stargardzkiego, której wzór graficzny stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Flaga Powiatu Stargardzkiego jest flagą o proporcjach szerokości do długości jak 3:5.
W centrum białego płata flagi umieszczono godło Powiatu Stargardzkiego złożone z czerwonego wspiętego gryfa ze złotym dziobem i pazurami nad niebieską rybą/szczupakiem.

§ 3. 1. Flaga Powiatu Stargardzkiego stanowi symbol lokalnej społeczności Powiatu Stargardzkiego, jest własnością Powiatu Stargardzkiego i podlega ochronie prawnej.

2. Flaga Powiatu Stargardzkiego może być używana wyłącznie w sposób zapewniający jej należytą cześć, szacunek i powagę.

3. Używanie flagi nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Powiatu Stargardzkiego.

4. Flaga Powiatu Stargardzkiego może być wykorzystywana i używana wyłącznie w kształcie, proporcji i z zachowaniem barw zgodnych ze wzorem graficznym określonym w załączniku.

§ 4. 1. Prawo używania flagi Powiatu Stargardzkiego mają:

1) organy Powiatu Stargardzkiego,

2) Starostwo Powiatowe,

3) jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego,

4) służby, inspekcje i straże wchodzące w skład administracji zespolonej Powiatu Stargardzkiego.

2. Prawo używania flagi Powiatu Stargardzkiego przysługuje podmiotom, które realizują przedsięwzięcia objęte patronatem Starosty Stargardzkiego.

3. Prawo używania flagi Powiatu Stargardzkiego przysługuje gminom przy organizowaniu uroczystości i imprez o zasięgu powiatowym, lokalnym oraz w przedsięwzięciach promujących Powiat Stargardzki.

4. Flaga Powiatu Stargardzkiego może być umieszczana na budynkach i obiektach, a także w innych godnych miejscach przy okazji świąt i rocznic państwowych, innych wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym, krajowym lub lokalnym oraz upamiętniających istotne wydarzenia w dziejach Powiatu Stargardzkiego.

§ 5. 1. Dopuszcza się możliwość używania flagi Powiatu Stargardzkiego przez podmioty inne niż wymienione w § 4, w celach komercyjnych bądź reklamowo-promocyjnych i jego zamieszczania na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego lub w znaku towarowym, co każdorazowo wymaga uzyskania pisemnej zgody Zarządu Powiatu Stargardzkiego.

2. Podmiot ubiegający się o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wniosek do Zarządu Powiatu Stargardzkiego, w którym określi sposób i formę używania wizerunku flagi oraz przedstawi do akceptacji przez Zarząd projekt lub prototyp przedmiotu, na którym ma być umieszczony wizerunek flagi.

3. Zarządu Powiatu Stargardzkiego może cofnąć zgodę na używanie flagi Powiatu Stargardzkiego w przypadku, gdy podmiot, który tę zgodę otrzymał, narusza dobre imię lub interes Powiatu Stargardzkiego albo używa flagi w sposób lub w zakresie innym niż określone w uchwale.

4. Podmiot, który uzyskał zgodę na posługiwanie się flagą, zobowiązany jest chronić przekazane mu materiały przed dostępem osób nieuprawnionych i wykorzystywać je wyłącznie w granicach udzielonej zgody.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stargardzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Stargardzkiego


Krzysztof Ciach


Załącznik do Uchwały Nr VII/99/15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kleszcz

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama