reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6m ust. 1a i ust.1b oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiącej załącznik nr1 do uchwały.

§ 2. 1. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie XML określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Interaktywny elektroniczny formularz będzie dostępny w elektronicznym biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Drawnie pod adresem eboi.drawno.pl a następnie może być przesłany z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drawno.

4. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze zm.) lub profilu zaufanego ePUAP.

§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015r poz. 1443).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 6. §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Czesław Paszkiewicz


Uzasadnienie

Uchwała podjęta zostaje w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014r. Na podstawie art. 6n ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Drawnie powinna określić, w drodze uchwały, wzór deklaracji obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Uchwałą ustala się jeden wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, w części zamieszkałej i nie zamieszkałej, dodając rozliczenie dla obiektów hotelowych oraz domków letniskowych na stronie 3 i 4 niniejszej deklaracji, na których powstają odpady komunalne. Wypełniając deklarację właściciel dokonuje wyboru metody zbierania odpadów: w sposób selektywny bądź nieselektywny. Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące wypełnienia deklaracji oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


Załącznik do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 maja 2015r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

Prawnik, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, PM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama