reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII /51/15 Rady Miasta Świdwin

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1.

Po stronie dochodów kwotą

49 077 067,77 zł

(dochody bieżące -45.313.481,77 zł,

dochody majątkowe - 3.763.586,00 zł,)

w tym: dotacja na zadania zlecone

5 402 766,77 zł

2.

Po stronie wydatków kwotą

( wydatki bieżące - 44.027.442,61 zł

wydatki majątkowe - 6.676.655,00 zł)

50 704 097,61 zł

w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone

5 402 766,77 zł

3.

Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )

stanowi niedobór w kwocie

1 627 029,84 zł

zostanie pokryty :

1) przychodami w kwocie z:

2 415 139,84 zł

- wolnych środków z lat ubiegłych

( zgodnie z Załącznikiem Nr 4)

2 415 139,84 zł

2) rozchodami w kwocie

w tym na:

- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 37 050 zł,

- spłatę pożyczki w WFOŚiGW - 751 060 zł,

788 110,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII /51/15
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII /51/15
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII /51/15
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok spowodowane są:

1. Koniecznościa zabezpieczenia środków na płace i pochodne dla pracowników

i inne w związku z przejęciem od 1 lipca 2015 roku zarządzania zasobem

mieszkaniowym przez Urząd Miasta Świdwin poprzez przesunięcie środków

zabezpieczonych na realizację Porozumienia - wynagrodzenie zarządcy

( zmniejszenia działu 700, rozdziału 70004 o 70.100,00 zł, a zwiększenie działu

750, rozdziału 75023 o 70.100 zł).

2. Zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych polegającymi na:

* zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na zadaniu " Budowa Punktu

Selektywanej Zbiórki Odpadów Komunalnych"o 10.000,00 z ł ( oszczędności),

( dział 900, rozdział 90001 ),

* wprowadzenie nowego zadania pod nazwą " Budowa zbiornika wodnego przy

ul. Łokietka " - 37.000,00 zł - opracowanie koncepcji budowy zbiornika wodnego

( dział 900, rozdział 90001).

3. Zmniejszenie wydatków o 27.000,00 zł w dziale 900, rozdział 90002 -

Gospodarka odpadami ( w tym : 5000,00 zł z monitoringu poeksploatacyjnego

wysypiska przy ulicy Szczecińskiej i wysypiska Świdwinek II - oszczędności po

negocjacjach oraz o 22.000,00 zł - umowa na obsługe podpisana w miesiącu

kwietniu br. - oszczędności).

4. Zmniejszeniu rezerwy ogólnej o 17.000,00 zł ( dział 758, rozdział 75818 § 4810)

i przeznaczenie jej na Fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na pokrycie

kosztów stażu adaptacyjnego 6 funkcjionariuszy, stanowiących drużynę plus

2 opiekunów w terminie od 8 czerca do 30 lipca 2015 roku ( koszty wyżywaienia

i zakwaterowania )- dział 754, rozdział 75405 § 3000.

5. Zwiększenie dochodów w Szkole Podstawowej nr 3 o 10.124,00 zł

( dział 801, rozdział 80101 ) i przeznaczenie ich na zwiększenie wydatków w

dziale 801, rozdziale 80101 § 4260 - na zakup energii.

6. Zwiekszenie wydatków w dziale 900, rozdziale 90002 § 6010 o 55.000,00 zł

z przeznaczeniem na obięcie przez Miasto Świdwin udziałów w Międzygminnym

Przedsiebiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o w Wardyniu Górnym -

sto dziesięć udziałów po 500 ,00 zł każdy tj. na kwotę 55.000,00 zł.

Powyższa zmiana jest konsekwencją Uchwały Nr VI/39/15 Rady Miasta Świdwin

z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do spółki pod firmą

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym i objęcia przez Miasto Świdwin

udziałów w tej spółce.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama