reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/119/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę2.264.993 zł

- zwiększeniuwydatków ogółem o kwotę2.264.993 zł

z tego:

a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę2.241.523 zł

b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę1.907.023 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1,

który stanowi integralną część uchwały;

c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę23.470 zł

d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę357.970 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2,

który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem495.589.308,46 zł

z tego:

- dochody gminy350.834.228,46 zł

- dochody powiatu144.755.080,00 zł

1) dochody bieżące427.502.821,46 zł

a) gminy310.438.490,46 zł

b) powiatu117.064.331,00 zł,

2) dochody majątkowe68.086.487,00 zł

a) gminy40.395.738,00 zł

b) powiatu27.690.749,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości464.506.554,00 zł

z tego:

1) dochody gminy329.803.496,00 zł

a) bieżące 289.407.758,00 zł

b) majątkowe 40.395.738,00 zł,

2) dochody powiatu134.703.058,00 zł

a) bieżące 107.012.309,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego664.896,00 zł

b) majątkowe 27.690.749,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej31.062.754,46 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące21.014.732,46 zł

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące10.048.022,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej20.000,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem508.018.308,46 zł

z tego:

- wydatki gminy362.465.694,46 zł

- wydatki powiatu145.552.614,00 zł


1) wydatki bieżące412.712.449,46 zł

a) gminy 288.783.186,46 zł

b) powiatu 123.929.263,00 zł,

2) wydatki majątkowe95.305.859,00 zł

a) gminy73.682.508,00 zł

b) powiatu21.623.351,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych476.935.554,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy341.434.962,00 zł

a) bieżące 267.752.454,00 zł

b) majątkowe 73.682.508,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu135.500.592,00 zł

a) bieżące 113.877.241,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego2.246.664,00 zł

b) majątkowe 21.623,351,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej31.062.754,46 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące21.014.732,46 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące10.048.022,00 zł.


3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej20.000,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości- 12.429.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Krystyna Kościńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/119/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/119/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2015 ROKU

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Oworuszko

Dyrektor Finansowy LeasePlan

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama