reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Brojce

z dnia 22 maja 2015 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013, poz. 594 z póź. zm.)

Rada Gminy Brojce uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 27.500 zł. w dziale 010, rozdział 01095, § 4210 o kwotę 500 zł. Rolnictwo i łowiectwo w dziale 754, rozdział 75412, § 4210 o kwotę 3.000 zł. w dziale 754, rozdział 75412, § 6050 o kwotę 17.500 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w dziale 900, rozdział 90095, § 6050 o kwotę 5.000 zł. Gospodarka komunalna; pozostała działalność w dziale 921, rozdział 92109, § 4210 o kwotę 1.500 zł. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 27.500 zł. w dziale 754, rozdział 75412, § 6060 o kwotę 27.500 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

§ 3. Zmienia się zał. nr 3 Uchwały nr IV/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. który jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brojce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Fudała


Załącznik do Uchwały Nr VII/39/2015
Rady Gminy Brojce
z dnia 22 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. do Uchwały VII/39/2015 z 22.05.2015


Uzasadnienie

W związku z awarią obecnego auta strażackiego znajdującego się w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełpinie oraz wysokimi kosztami naprawy (koszt naprawy karoserii około 10.000 zł., koszt naprawy instalacji wydechowej 4.000 zł., koszt przygotowania wozu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 10.000 zł. ) w porównaniu do jego wartości szacunkowej 10.000 zł. Zarząd OSP Kiełpino wystąpił o zakup nowego wozu strażackiego.

Po przeprowadzeniu wstępnego rozeznania rynku ustalono, że auto spełniające wymogi określone przez OSP Kiełpino, w bardzo dobrym stanie technicznym można nabyć za kwotę 55.000 zł. Dodatkowo zapłatę można rozbić na dwie raty odpowiednio w 2015 r. - 27.500 zł. i w 2016 r. -27.500 zł.

W sołectwie Kiełpino dnia 27.04.2015 r. odbyło się zebranie wiejskie na które zaproszono członków OSP Kiełpino i Wójta Gminy Brojce. Mieszkańcy sołectwa podjęli decyzję o zmianie funduszu sołeckiego i przeznaczeniu środków w wysokości 10.000 zł. w roku 2015 poprzez zmniejszenie wydatków o 500 zł. na dożynki sołeckie, rezygnacja z zakupu sprzętu dla OSP Kiełpino 3.000 zł., wykończenie altanki 5.000 zł. i pozostałe zakupy 1.500 zł. na zakup wozu strażackiego dla swojej jednostki OSP. Ponadto zmniejsza się plan wydatków o 17.500 zł. na modernizację remizy strażackiej w Darżewie.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2015 r. i tym samym zakup wpisuje się do przedsięwzięć gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Melonet

Agencja SEM zajmująca się marketingiem w Internecie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama