| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 112,00 zł.

2. Uchwala się wyższą stawkę dla nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 152,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 sierpnia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Dorniak


Uzasadnienie

1. Konieczność podjęcia uchwały

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2015 poz.87) wskazała, że zgodnie z art. 6j ust. 3b i 3c, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata ryczałtowa ma dotyczyć roku pomimo jej faktycznego wykorzystania jedynie przez część roku.

2. Stan aktualny przedmiotu unormowania

Właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekraacyjno-wypoczynkowe i właściciele domków letniskowych składali deklaracje z określonymi terminami przebywania w przedmiotowych nieruchomościach.

3. Skutki finansowe, społeczne lub gospodarcze, które powstaną po wejściu w życie uchwały

Opłata będzie pobierana za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekraacyjno-wypoczynkowe. Podjęcie powyższej uchwały nie wiąże się z wydatkowaniem dodatkowych środków finansowych oraz zmianą zatrudnienia. Wprowadzenie ryczałtowej opłaty dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wymaga wprowadzenia zmian we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty. Wysokość opłaty została ustalona, biorąc pod uwagę średnią ilość osób przebywających na nieruchomości, częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości, stawkę opłaty za pojemnik określonej wysokości oraz czasowy charakter przebywania na tych nieruchomościach.

4. Źródła finansowania

Podjęcie uchwały nie ponosi za sobą wydatków z budżetu Gminy.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania

Konsultacji nie przeprowadzono (nie są wymagane przepisami prawa).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »