| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 112,00 zł.

2. Uchwala się wyższą stawkę dla nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 152,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 sierpnia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Dorniak


Uzasadnienie

1. Konieczność podjęcia uchwały

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2015 poz.87) wskazała, że zgodnie z art. 6j ust. 3b i 3c, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata ryczałtowa ma dotyczyć roku pomimo jej faktycznego wykorzystania jedynie przez część roku.

2. Stan aktualny przedmiotu unormowania

Właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekraacyjno-wypoczynkowe i właściciele domków letniskowych składali deklaracje z określonymi terminami przebywania w przedmiotowych nieruchomościach.

3. Skutki finansowe, społeczne lub gospodarcze, które powstaną po wejściu w życie uchwały

Opłata będzie pobierana za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekraacyjno-wypoczynkowe. Podjęcie powyższej uchwały nie wiąże się z wydatkowaniem dodatkowych środków finansowych oraz zmianą zatrudnienia. Wprowadzenie ryczałtowej opłaty dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wymaga wprowadzenia zmian we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty. Wysokość opłaty została ustalona, biorąc pod uwagę średnią ilość osób przebywających na nieruchomości, częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości, stawkę opłaty za pojemnik określonej wysokości oraz czasowy charakter przebywania na tych nieruchomościach.

4. Źródła finansowania

Podjęcie uchwały nie ponosi za sobą wydatków z budżetu Gminy.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania

Konsultacji nie przeprowadzono (nie są wymagane przepisami prawa).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »