| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/27/15 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 22 czerwca 2015 r.

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2015

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecz Parsęty na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 69 ust.3 i art.73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38, poz. 207) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę 28 605,82 zł., w tym zwiększenie dochodów o kwotę 370 847,90 zł., zmniejszenie dochodów o kwotę 399 453,72 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 28 605,82 zł., w tym zwiększenie wydatków o kwotę 167 795,18 zł.zmniejszenie wydatków o kwotę 196 401,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach dokonanych niniejszą Uchwałą budżet Związku zamyka się kwotami: dochody budżetu 39 155 626,64 zł., wydatki budżetu 39 713 704,64 zł., niedobór budżetu 558 078,00 zł., który zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW z uwzględnieniem rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia


Marek Kuźma


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zał1


Załącznik nr 2 do Uchwały dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zał2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »