| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Krzęcin

z dnia 18 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI/125/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594, z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/125/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się zmianę, w wyniku której: 1) w §4 ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: "1a ) Pierwsza dystrybucja worków na nieruchomościach zamieszkałych z zabudową jednorodzinną i zagrodową odbędzie się w terminie do 01.01.2016 r. Kolejne dystrybucje odbywać się będą zgodnie z zasadą "worek pusty za worek pełny"". 2) skreśla się §5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Krzęcinie


Artur Konopelski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »